Anasayfa

Üye OL


Görme engelli vatandaşlarımızın Sesli Kitap arşivi hizmetimizden faydalanabilmesi için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun Ek 11 inci maddesince, engelli kimlik kartı ya da sağlık kurulu raporunun taranmış halini üyelik formunu doldururken ilgili sayfadan yüklemeleri ya da “mkkitapdisi@ktb.gov.tr” e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bilgiler elimize ulaştıktan sonra üyelik aktif hale getirilecektir.


Şifreler Aynı Olmalı

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Bireysel üyesi olmayı kabul ettiğim Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi hizmetlerinden yararlandığım süre boyunca tüm eserleri kullanırken;

 

1- Üyelik bilgilerini, kullanıcı adı ve şifresini üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,

2- Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi web sitesinde sunulan sesli ve yazılı eserlerden 5846 sayılı Kanunun “çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümünün Ek 11. Maddesi; EK MADDE 11: "Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.” kapsamında yararlanmayı,

3- Sitede yer alan eserleri hukuka aykırı, amacı dışında, hileli ve uygunsuz bir amaç için kullanmayacağımı ve bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermeyeceğimi, teşvik etmeyeceğimi,

4-  Eserlerin kullanımı ile dolaylı ve doğrudan herhangi bir gelir ve benzeri menfaat elde etmeyeceğimi,

5- Yukarıda belirtilen fiillerden herhangi birini gerçekleştirmem durumumda üyeliğimin 6 ay askıya alınacağını, aynı fiili tekrarlamam halinde üyeliğimin iptal edileceğini,

6- Adres, telefon, e-mail…vb. bilgilerde olacak değişiklileri bildireceğimi, aksi durumda yaşanacak problemlerden Milli Kütüphane Başkanlığı’nın sorumlu olmadığını,

7-  Milli Kütüphane Başkanlığı’nın her türlü hukuki haklı saklı olmak üzere, yukarıda belirtilen fiillere aykırı davranışım nedeni ile Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi’nden, eser sahiplerinin, yayın evlerinin ve üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı temin etmeyi kabul ve taahhüt ederim.